-Ποιοί είναι οι Έλληνες Παραγωγοί;

Οι Έλληνες Παραγωγοί είναι μία καινοτόμος ιδέα στο σύγχρονο εμπόριο τροφίμων.
Μέσω του οργανωμένου δικτύου διανομής τουςαπευθύνονται αμέσως στα
καταστήματα χωρίς μεσάζοντες, όλες οι συνεργαζόμενες μονάδες παραγωγής
και τυποποίησης τροφίμων.

 

-Ποιά είναι η αφετηρία τους;

Το 2004 άδηλα και πιλοτικά ξεκινήσε η ιδέα αυτή με τρεις μόνο μεγάλες μονάδες παραγωγής, τρεις Παραγωγούς την τοποθέτηση προϊόντων στη Βόρεια Ελλάδα. Το 2014 επίσημα πλέον, ιδρύθηκε εταιρεία που εκπροσωπεί, 20 μονάδες παραγωγής ελληνικών τροφιμών συντήρησης και ξηρού φορτίου με οργανωμένο δίκτυο σε 9 νομούς.

 

-Ποιό είναι το όραμα της εταιρείας;

Η εταιρεία έχει λογική, σκοπό και όραμα να αναδειξεί στους καταναλωτές της τα καλύτερα
ελληνικά και μόνο προϊόντα προσπερνώντας πολλά “χέρια” μεταπώλησης ή μεταποίησης.
Αποτέλεσμα, στηρίζει όχι μόνο τους έλληνες παραγωγούς αλλά και τον καταναλωτή που
κερδίζει άμεσα και μακρυπρόθεσμα.

 

-Πού απευθύνεται η Έλληνες Παραγωγοί;

Η Έλληνες Παραγωγοί απευθύνεται μέχρι και σήμερα αποκλειστικά στο τομέα τροφοδοσίας των ανεξάρτητων καταστημάτων λιανικής πώλησης. Τροφοδοτεί απευθείας και χωρίς ποσοτικά όρια την κάθε μικρή και μεγάλη επιχείρηση στο τομέα και μόνο των τροφίμων.

 

 

-Πού εδρεύει η Έλληνες Παραγωγοί;

Η έδρα της εταιρείας είναι σε όλο το ελληνικό ταμπλό!! Αλλά η κύρια αποθήκη μετατροφοδοσίας
και διαλογής είναι στο Καλοχώρι. Σε έναν υπερσύγχρονο χώρο πλέον των χιλίων τετραγωνικών
μέτρων που πληρεί όλες τις πιστοποιήσεις και προϋποθέσεις ISO 9001, HACCP, AEG και άλλες.

 

 

-Γιατί να απευθυνθώ στους Έλληνες Παραγωγούς;

Στηρίζοντας την δική μας προσπάθεια, στηρίζετε άμεσα το δικό σας κατάστημα. Εκτός ότι δημιουργείτε θέσεις εργασίας στον ελληνικό χώρο, δημιουργείτε κι ένα εσωτερικό “club” καταναλωτών οι οποίοι δεν βρίσκουν αυτά τα προϊόντα στις μεγάλες πολυεθνικές αλυσίδες και τα στηρίζουν για την ποιότητά τους και μόνο μέσω των δικών σας καταστημάτων.

 

 

-Πώς μπορώ να μάθω περισσότερα;

Μέσα από την ιστοσελίδα έχετε την ευκαιρία να γνωρίζετε τον κάθε παραγωγό ξεχωριστά και
τα προϊόντα του συνολικά. Να δείτε τις εγκαταστάσεις του και τον τρόπο παραγωγής των προϊόντων.
Στη συνέχεια με την εγγραφή σας, εφόσον έχετε κατάστημα σας δίδεται κωδικός αγορών. Αν είστε
μέσα στην εμβέλεια του δικτύου διανομής μπορείτε να εξυπηρετήστε τακτικά με ειδικό συνεργάτη που
θα είναι κοντά σας για κάθε τι που χρειάζεστε.

 

 

 

Απολαύστε και δοκιμάστε τα καλυτέρα ελληνικά προϊόντα!!

Στηρίξτε όλες τις μικρές και μεγάλες μονάδες παραγωγής στην Ελλάδα!!

Εμείς ερχόμαστε κοντά σας με μια “καλημέρα” και την αρχή όλων των παραγωγών...

 

Έλληνες Παραγωγοί!!

Επιμένουμε στην Ποιότητα!!

Eλάτε να Πετάξουμε μαζί!!